top of page

Umjetnik - gost u Memorijalnom centru Zvonka Cara

Predstavljamo Vam novi umjetnički izazov, kroz dijalog kipara Zvonka Cara i crikveničkih slikara koji će u narednom razdoblju slikati u "Carovu domu".

Naglasak je na ateljeu - kao radnom prostoru u kojem je znameniti kipar desetljećima stvarao svoja djela, a danas se sučeljava s ovovremenim slikarima.

Susreti se održavaju pod pokroviteljstvom Centra za kulturu dr. Ivan Kostrenčić u Crikvenici.Sudionici su Amboz Oroši, Tony Belobrajdić, Miroslav Cimer, Maja Lončarić i Dubravka Kanjski.

Publika će moći svakodnevno posjećivati Atelje i pratiti tijek ovog neobičnog likovnog sučeljavanja.

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page