DNEVNIK / Diary

"...Radovi koje predstavlja na ovoj izložbi, ciklus je koji je nastao simbiotičkom upotrebom likovne tehnike i vlastitog tijela...​Time otvara teme egzistencijalne i intimističke prirode, kako o vlastitom tijelu, tako i ženskoj seksualnosti uopće. Otiskivanje znaka međunožja koji ostavlja amorfni trag akvarela na podlozi papira, ne odvija se pred očima drugih, već je dio procesa skrivenog od očiju javnosti...Oslobođeno žensko, disciplinira završnim postavom, kojim amorfne tragove – otiske, slaže u pravilnim rasterima na podlogu papira..."

                                                                                                                                                                                       Nataša Ivančević                                                        

Rad nagrađen na 5. hrvatskom triennalu akvarela, 80x60, 2010.