top of page

Donacija za djecu oštećena sluha

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka ove se godine uključilo u humanitarni projekt za pomoć djeci oštećena sluha, a na poziv i u suradnji s Kliničko- bolničkim centrom Rijeka.

Donirani likovni radovi prodavali su se na aukciji u sklopu Bala liječnika koji se održao tijekom mjeseca travnja ove godine u Hotelu Ambasador u Opatiji.

Prikupljenim sredstvima djeci oštećena sluha omogućit će se bolji uvjeti za potrebnim dodatnim aktivnostima koje bi im podigle kvalitetu života i pružile lakšu integraciju u društvo.

Dubravka Kanjski za tu je svrhu darovala grafiku iz ciklusa "Itaka" .


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page